Intrastat je statistika blagovne menjave med državami članicami Evropske unije (EU), pri kateri se podatki mesečno zbirajo neposredno od poročevalskih enot oziroma njihovih zastopnikov - deklarantov in pošiljajo v za to določen glavni urad v elektronski ali pisni obliki na posebnem obrazcu. V sistem Intrastat morajo poročati vsa podjetja, ko presežejo vključitveni prag. Nekatere dodatne podatke pa so zavezana sporočati podjetja, ko presežejo posebni prag. 

V podjetju Majcen Euroterminal d.o.o. kot deklarant opravljamo storitev poročanja v sistemu Intrastat pri prejemu ali odpremi blaga v imenu naših partnerjev.

Potrebujete deklaranta tudi vi? Z izkušnjami in znanjem se vam priporočamo ter vas vabimo, da postanete eden izmed naših poslovnih partnerjev.

 

Majcen Euroterminal d.o.o.

Prožinska vas 6a

3220 Štore

Telefon: +386 59 130 831

E-pošta: info@majcen-euro.si

Delovni čas: ponedeljek - petek:
07:30 - 16. ure


Odzivni čas za potrditev naročila je od 0 do 24 ur, odvisno od zahtevnosti posamezne pošiljke. Predlagamo sprotno usklajevanje cen glede na specifičnost pošiljk. Realnost glede vaših zahtev lahko utrdimo z nekaj testnimi naročili. 
Preberite več

KONTAKT:
TAMARA JAGER, referentka za logistiko in špedicijo (transport)
T: 041/299-702
E: spedicija@majcen-euro.si

ANDREJ BUKOVŠEK, referent logistike
T: 031/472-755
E: logistika@majcen-euro.si


Sistem imamo podprt z najsodobnejšo programsko opremo, verificirano s strani generalnega carinskega urada, ki omogoča natančno sledljivost blaga in evidenco knjigovodskih vpisov. 
Preberite več

KONTAKT:
BARBARA KLEMENČIČ, intrastat in carinjenje blaga
T: 059/130-831
E: carina@majcen-euro.si

ANDREJ BUKOVŠEK, referent logistike
T: 031/472-755
E: logistika@majcen-euro.si


V podjetju Majcen Euroterminal d.o.o. kot deklarant opravljamo storitev poročanja v sistemu Intrastat pri prejemu ali odpremi blaga v imenu naših partnerjev. 
Preberite več


KONTAKT:

BARBARA KLEMENČIČ, intrastat in carinjenje blaga
T: 059/130-831
E: carina@majcen-euro.si

ANDREJ BUKOVŠEK, Referent logistike
Telefon: 031/472-755
E: logistika@majcen-euro.si

Kineziologija Živa Majcen, Direktorica, Vodja logistike pri Majcen Euroterminal
Načrtujemo, organiziramo, izvajamo in nadzorujemo telesne aktivnosti za zmanjševanje zdravstvenih tveganj. Poskrbimo za izboljšanje splošnega zdravja, počutja in gibalne učinkovitosti.
Preberite več

KONTAKT:
ŽIVA MAJCEN, direktorica in vodja logistike
T: 051/267-383
E: ziva@majcen-euro.si